Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Sct. Jacobi Kirke, Varde
We create relations

Thomas' konfirmander

Konfirmandforberedelse uge 8

På Arnbjerg Kirkegård

 

 

 

Konfirmationsforberedelse uge 6

Kære konfirmander fra Brorsonskolen 7.B og 7.C

 

Her er konfirmationsforberedelsen til uge 6: I skal vælge jeres konfirmationsord.  Dvs. det lille citat fra Det nye Testamente, som bliver ”jeres”. Jeg siger det til jer hver især til konfirmationen, og jeg lægger det ind i den salmebog I får i gave fra Jacobi Kirke ved konfirmationen. Så kan I altid finde tilbage til det.

Opgaven er: I skal

 1. Læse alle citaterne igennem og sætte et mærke ved dem, som I godt kan lide
 2. Læse alle dem igennem, som I har sat mærke ved og vælge de tre, som I BEDST kan lide.
 3. Skrive numrene på de 3 (det tal, der står til venstre), begrunde jeres valg og sende det til mig på sms
  61 61 14 81 eller på mail Thp@km.dk

I må meget gerne tale med forældre, søskende, bedsteforældre eller andre om det.

Jeg minder om, at jeg har ferie i uge 6 .

God fornøjelse – og god ferie, når det bliver jeres tur! Vi ses på Teams i uge 8 – I hører nærmere!

HER UNDER i et link er listen med alle 98 ord (sætninger fra NT):
 
Konfirmandord2021.pdf

De er også sendt som samme PDF til forældrenes facebookside. Så kan du printe ud, hvorfra det er nemmest for dig og få det i hånden.

Mange hilsner

Thomas

 

Konfirmationsforberedelse uge 4

At overveje og tænke over, hvad Guds og menneskers retfærdighed er.

 

Thomas fortæller den lignelse, der på søndag skal prædikes over i kirken.

Se og lyt:  https://youtu.be/Dj1L89vy_O0

Opgave 1) Besvar følgende spørgsmål, som handler om det, der er fortalt:

 1. Hvad kommer du til at tænke på det betyder, når du hører ordet retfærdighed?
 2. Hvad siger lignelsen om menneskers retfærdighed?
 3. Hvad siger lignelsen om Guds retfærdighed?
 4. Hvornår er menneskers retfærdighed godt?
 5. Hvornår er Guds retfærdighed bedre end menneskers retfærdighed?
 6. Hvad tænker du, at denne lignelse kan lære os mere om hvad retfærdighed er.
 7. Hvordan kan Guds retfærdighed også blive menneskers retfærdighed
 8. Er tilgivelse retfærdigt? Begrund dig svar.

 

Opgave 2) Redningsbåden, Thomas fortæller om denne opgave:  https://youtu.be/121VD1JUapo

Du skal begrunde dine valg af de 8

Listen med de 12 nødstedte fra den synkende redningsflåde:

Carl von Monzov, 66 år, pensioneret oberst, artilleriet

Mads Olsen, 33 år, bygningsingeniør

Ole Jastrau, 47 år, journalist ved Ekstra Bladet

Jeanette Hansen, 24 år, striptease danserinde

Mohammed Reza Hassan, 30 år, arbejdsløs

Annemarie Hassan, 38 år, folkeskolelærer

Haleh Hassan, 2 år

Adam Jørgensen; 36 år, hospitalslæge, kirurgisk afd.

Anne Birgitte Jørgensen, 34 år, operationssygeplejerske

Terese Jørgensen, 14 år

Børge Larsen, 48 år, invalidepensionist, AIDS-patient

Dorthe Kisbye, 25 år, biologistuderende (stud agro.)., gravid i 5. md.

 

 

 

 

 

 

Konfirmationsforberedelse uge 3

Thomas fortæller om den tekst,  som det handler om i kirken på søndag  – lyt her: https://youtu.be/RkQY4RaMXos

Besvar følgende 5 spørgsmål, som handler om det, der er fortalt:

 1. hvad hedder disciplene, som Jesus har med op på bjerget?
 2. Hvad hedder de to fra Det gamle Testamente, som Jesus taler med deroppe?
 3. Hvad er det, Peter foreslår?
 4. Hvorfor gør han det?
 5. Hvorfor synes Jesus ikke, det er nogen god idé?

 

Du skal læse eller høre en novelle af Iben Krogsdal,  som hedder ”Kapellet” (se nedenfor). Bagefter skal du svare på spørgsmålene. Det er spørgsmål, som kræver af dig, at du tænker over nogle ting og svarer på det. Ikke at du VED noget bestemt. Det er ikke bestemte svar, men dine overvejelser, jeg vil have. Så læs eller lyt, og tal gerne med hinanden eller med nogle andre om det. Men jeg vil ikke have at nogle af svarene er ens  – I skal SELV formulere jer!

Send svarene til mig inden fredag kl.10.0 på thp@km.dk

Hvis det ikke er muligt, så giv mig besked og få en ny aftale på sms 61611481

God fornøjelse!

Thomas

 

Novellen kan læses her:

https://www.konfirmandcenter.dk/fileadmin/filer/PDF_filer/Fortaellinger/Inkarnation/Kapellet.pdf

Og/eller høres her:

https://www.spreaker.com/user/12061437/kapellet

Her er denne opgavens 8 spørgsmål, som skal besvares: 

 1. Hvorfor tror du, Erik bygger et kapel og tænder lys i vinduet?
 2. Hvad har det at gøre med noget af det, som Thomas sagde i youtube-videoen?
 3. Jesus siger om sig selv: »Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys.« Hvordan skal det forstås?
 4. Overvej med dig selv, hvornår lys er vigtigst i dit liv.
 5. Hvad betyder det, når man siger om nogen, at han eller hun har et lyst sind?
 6. Hvad betyder det at se lyst på tilværelsen?
 7. Hvor ser du lys i mørket?
 8. Tænd et lys i aften og sæt det i vindueskarmen. Skriv en bøn for en, du tænker på - måske en du savner. Eller tal med nogen derhjemme om den person.

 


Corona Konfirmander uge 2

MORGENSANG

Synge, 'Dejlig er den himmelblå' sammen med koret i linket her: https://www.folkekirken.dk/om-troen/salmer/dejlig-er-den-himmel-blaa

Fortælling
Tryk på dette link og lyt, https://youtu.be/4kpmPM7F6E8 
Det er Hellig Tre Konger (H3K)  Der sker undere tæt på dig. 

Du siger trosbekendelsen:

Den apostolske trosbekendelse
Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen.
Vi tror på Gud Fader, den almægtige,  himmelens og jordens skaber.
Vi tror på Jesus Kristus,  hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til Dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.
Vi tror på Helligånden, den hellige, almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen


Du siger Fadervor:

Fadervor, 
du som er i himlene!
Helliget vorde dit navn,

komme dit rige,

ske din vilje 

som i himlen således også på jorden;

giv os i dag vort daglige brød,

og forlad os vor skyld, 
som også vi forlader vore skyldnere,

og led os ikke i fristelse,

men fri os fra det onde.

Thi dit er riget og magten og æren i evighed! 
Amen.

 

OPGAVERNE:
 

Opgave 1) Se lille  kortfilm med skjult kamera om undere

https://youtu.be/KVugsBipaMA

Opgaven: Fortæl hvilke undere fra Det Nye Testamente filmen fortæller om? 

 

Opgave 2)
Her er Rune Klan, som du måske husker, vi før har hilst på.

https://www.youtube.com/watch?v=S4eMsP32VAg

Efter du har set filmen skal du besvare nogle spørgsmål

 1. Hvilken dag og hvilket år blev Jesus født?
 2. Hvorfor fejrer vi jul?
 3. Hvad hed kongen, som beordrede, at alle drengebørn skulle slås ihjel?
 4. Havde Jesus en uddannelse?
 5. Hvor gammel var Jesus, da han blev døbt?
 6. Hvem døbte ham?
 7. Hvilken fugl er symbol på Helligånden?
 8. Rune Klan bruger ikke ordet ”under” om, at Jesus laver vand om til vin. Hvilket ord bruger han?
 9. Hvilke andre undere fortæller han, at Jesus gjorde?
 10. Hvor rejser Jesus hen for at fejre den jødiske påske?
 11. Det sker Palmesøndag. Rune Klan fortæller om noget andet, Jesus gør den dag. Hvad?
 12. Se  det her billede fra Skærtorsdag, som Rune Klan fortæller om, af Leonardo da Vinci ser sådan ud:
  https://da.wikipedia.org/wiki/Den_sidste_nadver_(Leonardo)
   
 13. Hvad hedder ham, der forrådte Jesus?
 14. Hvad hedder den dag, hvor Jesus døde (det bliver ikke sagt)
 15. Hvad hedder den dag, hvor Jesus stod op fra de døde? (det bliver ikke sagt)

 

Opgave 3) En billedopgave:

Gå ud og tag 3 fotos af noget som kunne vise et under, som vi kan se i dagligdagen, hvis vi tænker over det.

Send billederne til mig og skriv tre linjer til hvert billede og fortæl mig hvad det er du tænker på som er underfulde på hvert billede.

Opgave 4) Sidste opgave:

Snak med dine forældre / bedsteforældre. Spørg dem hvad de kan huske fra deres konfirmationsforberedelse og fra selve konfirmationsdagen.

Skriv ti linjer til mig om det, hvor du fortæller, hvad de sagde.

 

Dine besvarelser skal du sende mig på mail: thp@km.dk

Du har konfirmandtimerne til at gøre det. Men så er der nogle  svar, hvor du skal nå at kunne snakke med voksne i din familie. Derfor er det også ok, hvis du først sender svarene dagen efter, du skulle have haft konfirmandtimer.

 

Ophavsret: