Babysalmesang

NYT FORLØB MED BABYSALMESANG STARTER MANDAG DEN 2. SEPTEMBER 2024 KL. 9.00 I KIRKEN

Der vil være mulighed for tilmelding til sognepræst Mette Hvid-Olsen på mail: mhol@km.dk fra og med 1. august. For deltagelse kræves et deltagelsesgebyr på 25O kr.

Der er plads til 10 deltager for nuværende, skulle der blive åbnet for flere, vil man få besked. Tilmelding sker efter først-til-mølle princippet. 

  

Babysalmesang! Hvordan i alverden kan det lade sig gøre?

Sådan spørger de fleste, første gang, de hører udtrykket. Musikundervisning er jo normalt ikke noget, vi forbinder med babyer. De kan jo ikke synge, lige så lidt som de kan svømme. Der findes ikke desto mindre både babysvømning og babysalmesang landet over.

Babysvømning har eksisteret i mange år og er almindelig kendt. Babysalmesang er derimod af nyere oprindelse, men er på få år, som nævnt, blevet en succes mange steder. Der er flere gode grunde til at deltage i babysalmesang.

Musikalsk stimulation påvirker et barns udvikling i mange positive retninger. Spædbørn, der stimuleres musikalsk, pludrer således mere, er mere fysisk aktive og mere interesserede i social kontakt.

En anden god grund er, at en del forældre i dag ønsker at være med til at videregive den danske salmeskat. Mange småbørnsforældre har bare ikke lært salmerne. Babysalmesang er et glimrende sted af starte. Salmerne er desuden meget velegnede at synge med spædbørn. De har vist deres slidstyrke gennem mange års brug, og selvom de små ikke kan forstå teksterne, kan de alligevel opfange lyden, stemningen og ånden i dem.

Sidst, men ikke mindst, er det rart at synge med sit barn i fællesskab med andre.

Tilbuddet retter sig til børn i alderen 0-1 år, samt mindst én af deres forældre.

Babysalmesang forgår i et samarbejde mellem Varde Musikskole og Skt. Jacobi kirke og varetages af musikpædagog Dorte Bach Jensen, kirkens organister i samarbejde med sognepræst Mette Hvid-Olsen.

Hver gang starter vi i kirken og slutter af med kaffe/the også i kirken.

 

 

 

   Babysalmesang