Bryllup

Vielse

Hvis man ønsker at blive viet i Sct. Jacobi Kirke, Varde, skal man henvende sig til kirkekontoret eller en af kirkens præster for at aftale tidspunktet for brylluppet.

For at vielsen kan finde sted, skal man have erhvervet en "PRØVELSESATTEST", der ikke må være mere end 4 måneder gammel. Den bestilles på www.borger.dk , hvor der findes nærmere vejledning. Her udfylder man en såkaldt 'ÆGTESKABSERKLÆRING'. 
Prøvelsesattesten tilsendes parret i deres E-bokse. Parret skal selv aflevere den til kirkekontoret, den kan sendes via sikker mail (se under fanebladet Kontakt på forsiden af denne hjemmeside). 

Kirkekontoret skal desuden have oplyst navn og adresse på to vidner, der skal overvære vielsen.  Gammel tradition er, at vidnerne er parrets fædre, men det er brudeparret, der beslutter, hvem de vil have som vidner.

Kirkelig velsignelse

Hvis man ønsker en kirkelig velsignelse af et borgerligt indgået ægteskab, foregår henvendelsen på samme måde som ved et ønske om vielse i kirken.

Ønsker man at blive viet udenfor - f.eks. i haven - bedes man kontakte en af kirkens præster for at aftale nærmere.

___________

Kontaktinformationer:

Kordegnekontoret kan kontaktes på: 

Tlf.: 75221572  eller mail: Kordegn@varde-kirke.dk

Kirkens præster kan kontaktes HER
_______________________________

Som hjælp til salmevalg: Den danske salmebog online

Læs om vielsens betydning på Folkekirken.dk