Altertavlen

Der er otte malerier og mange indskrifter på den store altertavle i renæssancestil. En af indskrifterne, det store vandrette bånd over de tre nederste billeder, fortæller om altertavlens tilblivelse: Den er skænket af Otte Rasmussen og hustru Maren Nielsdatter og opsat den 13. september 1616.
Et lille udskåret hoved med skæg på venstre side ud for de store malerier viser Otte Rasmussen, og et tilsvarende hoved på højre side viser hans hustru med halskæde og rødt på kinderne.
Malerierne er udført af Hans Paulsen Skildrer i 1711 og er altså ikke de oprindelige.
Det røde antependium med muslingeskallen, som er apostelen Jakobs symbol, er vævet af Hanne Vedel i 1987.