Den gamle kirkegårdsmur

 

Muren er gennem årene blevet mere og mere skæv. Det har længe været et spørgsmål om tid, inden den væltede. Men muren er bevaringsværdig og derfor har menighedsrådet udtænkt flere løsningsforslag, som endelig har givet resultat.

Se billederne fra genopretningen ved at trykke på billedet

Følgende pressemeddelelse blev udsendt:

PRESSEMEDDELELSE                                                                                          

Kirkegårdsmur genrejses med støtte

Udover økonomisk støtte er der tale om støtte af bogstaveligste forstand, når muren ind mod den gamle kirkegård syd for Sct. Jacobi Kirke i løbet af de næste uger bliver rettet op efter gamle håndsværksmæssige principper .

 Den gamle kirkegårdsmur i Varde bymidte er i ringe stand. Mange mursten er frostsprængte. Det har givet skader til fuger og pudsede udsmykninger. Gennem de senere år hælder muren mere og mere på strækningen øst for indgangspartiet. Det er måske kun et spørgsmål om tid inden muren ville vælte, så noget må gøres.

Muren forventes genoprettet fredag den 4. april

Når den gamle kirkegårdsmur i løbet af den næste uge forsøges genoprettet er metoden, der anvendes, ganske simpel. ”Det bliver spændende at se om teknikken virker, om muren rejser sig op eller vælter fuldstændigt sammen”, siger formanden for Bygningsudvalget, Gitte Frank Andresen, og fortsætter ”De, der gerne vil se hvordan muren genoprettes er velkomne til at kigge forbi. Arbejdet udføres fra morgenstunden.”

 I forrige valgperiode søgte Menighedsrådet Ribe Stift om tilladelse til at nedbryde muren, på en del af dens længde, og bygge en ny mur som en tro kopi, og derudover renovere resten af muren ved at udskifte ødelagte sten og fuger. I først omgang godkendte Stiftet det, men da også Den Kongelige Bygningsinspektør og Nationalmuseet skulle høres, bad de i stedet Varde Menighedsråd gøre brug af en ny teknik, som bygger på gamle håndværksmæssige principper.

 Trods nogen skepsis fik det nuværende bygningsudvalg udarbejdet et revideret projekt, hvor muren nu bevares på begge sider af indgangspartiet. Der vil dog blive udskiftet et stort antal mursten og fuger og pudsarbejder vil blive fornyet. Toppen beklædes med zink. Arkitekt Anker Ravn Knudsen står for restaureringen af kirkegårdsmuren i samarbejde med ingeniør Keld Abrahamsen, som har udviklet den nye ”gammeldags teknik”, som tages i brug for at rejse muren op.

Metoden til genopretning er simpel

Der placeres en stolpe op ad muren, og ud fra denne placeres en stolpe, liggende på jorden. Mellem de yderste ender af de to stolperne placeres en skrå stolpe, sådan at de tre stolper tilsammen danner en trekant. Det fantastiske ved teknikken er, at den ene stolpe har et indbygget metalstykke med skruegevind, så stolpen kan blive længere. Muren rejses op ved at dreje langsomt på gevindet. Den ene stolpe bliver længere og skubber derved på stolpen, som støtter sig op ad muren. Når der placeres en lang række af trekantede stolpekonstruktioner hen langs muren, og gevindet strammes få centimeter ad gangen på den ene stolpe efter den anden hen langs muren, vil hele muren forsigtigt blive skubbet på plads.

Samtidig med restaureringen bliver der installeret en elektrisk lågeåbner. ”Det har været et stort ønske for Menighedsrådet, at lette tilgængeligheden for handicappede og gangbesværedes adgang til den gamle kirkegård”, afslutter Gitte Frank Andresen.

FAKTA:
Restaureringen af kirkegårdsmuren gennemføres med økonomisk støtte fra støtte fra A.P. Møller og hustru Chastine MC-kinney Møllers Fond, Varde bevaringsforening og Bevaringsforeningen af 1975. Arbejdet følges af arkæologer fra Varde Museum, der er udpeget af Nationalmuseet til at foretage sideløbende arkæologiske undersøgelser.