Alle børn i 3. klasse får et tilbud om et undervisningsforløb på 8-10 gange af 1,5 times varighed. Her hører de bibelhistorier, synger, lærer kirken at kende, udfolder sig kreativt, leger m. m. Man behøver ikke at være døbt for at kunne deltage til minikonfirmand. Undervisningen starter umiddelbart efter skoledagens afslutning.


De enkelte undervisningsforløb bliver afsluttet med en børnegudstjeneste, hvor også barnets familie er velkommen til at deltage.

 

   Minikonfirmand