Dåb

Senest 6 måneder efter barnets fødsel, skal barnet have navn. Hvis barnet skal døbes, sker navngivningen normalt i forbindelse med dåben.

Hvis man ønsker at få sit barn døbt eller selv at blive døbt, skal man​ henvende sig til kirkekontoret for at aftale tid.

Kirkekontoret kan kontaktes på:

Tlf.: 75221572  eller på mail: Kordegn@varde-kirke.dk

Kirkekontoret formidler kontakt til præsten, som man aftaler en personlig samtale med. Hvis dåben og navngivelsen falder sammen, skal man meddele navnene. Desuden skal man oplyse navn og adresse på 2-5 faddere, som alle skal være døbt.

Som regel er der dåb ved 10:30 gudstjenesterne på søn- eller helligdage. 

Man kan også få sit barn døbt den første lørdag i måneden kl. 10:00. 

 

Når barnet er døbt og har fået navn registerer kordegnen det i personregisteret/cpr. Har barnet fået navn sender kommunen herefter barnets sundhedskort.

Kordegnen kan oplyse om evt. tvivlsspørgsmål m.h.t. navnelovgivningen og rådgiver gerne. 

Læs alt om dåben på folkekirken.dk