Prædikestolen

Prædikestolen er fra midten af 1600-tallet og i barokstil. Dens og altertavlens stærke farver træder tydeligt frem på baggrund at stolestadernes mere dæmpede farveholdning.
De seks store alabastrelieffer viser (begyndende fra venstre): Bønnen i Getsemane have, forhøret hos Kajfas, forhøret hos Pilatus, korsfæstelsen. gravlæggelsen og opstandelsen.
De store udskårne figurer mellem billederne forestiller ( igen fra venstre mod højre ) Mattæus. Markus, Kristus, Lukas, Johannes, Peter og Paulus.
Det mest bemærkelsesværdige ved den flotte prædikestol er vel nok dens indskrifter på 11 forskellige sprog. Vers 3 fra salme 113 i Det gamle Testamente står neden under reliefferne på græsk, latin, dansk, tysk, hollandsk og hebraisk. Den danske tekst lyder: ”Fra solens opgang indtil hendes nedgang er Herrens navn lovet.” Oppe

på lydhimlen står det samme skriftsted på kinesisk, japansk, engelsk, arabisk og koptisk. Det er virkelig imponerende, at man var i stand til at skrive på så mange sprog dengang. Indskrifter på kinesisk og japansk er enestående for den tid.

Giverne har fået deres våbenskjold både på prædikestolen og på lydhimlen.
Øverst oppe troner Kristus med jorden som sin fodskammel og sejrsfane i sin højre hånd.