Begravelse/ bisættelse

Dødsanmeldelsen skal indtastes digitalt via www.borger.dk

I de fleste tilfælde, henvender de nærmeste pårørende sig til en bedemand, som ordner de praktiske foranstaltninger, samt aftaler med kirkekontoret om tidspunkt for begravelse/bisættelse og om samtale med den af kirkens præster, som skal foretage handlingen, samt udfyldelse af ovenstående dødsanmeldelse.

De pårørende til afdøde, henvender sig til kirkegårdskontoret (eller bedemanden på deres vegne) for at aftale begravelsessted.

Pårørende til afdøde kan også selv henvende sig til kirkekontoret for at aftale begravelse/bisættelse og hvor kordegnen så udfylder dødsanmeldelsesblanketten, eller den pårørende selv gør det via www.borger.dk

Højtideligheden for begravelser/bisættelser kan foregå fra Sct. Jacobi kirke, Arnbjerg kirkegårdskapel eller Østerlund kirkesal.

 

Kirkekontoret kan kontaktes på: 

Tlf.: 75 22 15 72  eller mail: Kordegn@varde-kirke.dk

Kirkegårdskontoret kan kontaktes på:

Tlf.: 75 22 08 44  eller mail: kirkegaard@varde-kirke.dk

__________________

Som hjælp til salmevalg se Den Danske Salmebog Online 

Læs om begravelser/ bisættelser  på folkekirken.dk