Kirkens historie

Man ved ikke med sikkerhed, hvornår Sct. Jacobi kirke i Varde blev bygget, men det formodes at være mellem år 1150 og 1225.

Det var en stor solid kvaderstensbygning , man rejste, 35 m lang og 12 m bred, med skib, kor og apsis. Kirken blev indviet til apostelen Jakob en af Jesu 12 apostle. Der var bjælkeloft over kirkerummet og små højtsiddende romanske vinduer, i sydsiden en indgangsdør til mændene og i nordsiden en tilsvarende til kvinderne.

Tårn var der endnu ikke, men alligevel har kirkens mure hævet sig højt over byens lave huse. Engang i middelalderen, sandsynligvis i 1400-tallet, blev det store tårn bygget.

Sådan - med tårn, skib, kor, apsis og et lille våbenhus på sydsiden - stod kirken i flere hundrede år, indtil den i årene fra 1809 til 1812 blev ombygget til en korskirke, idet de to store tværskibe blev føjet til. Dette skete, fordi den anden sognekirke i Varde, Sct. Nicolai kirke, da var blevet nedrevet. Det havde man længe haft planer om, men først da kirkegården omkring kirken skulle sløjfes, besluttede man sig for at spørge kongen om tilladelse til at nedrive kirken. Det fik man lov til på betingelse af, at Sct. Jacobi byggedes større.


De nye tværskibe blev til dels opført af sten fra Sct. Nicolai kirke. De store vinduer, udsmykningen over indgangsdørene ud mod torvet, de glatpudsede vægge indvendig og pulpiturerne for enderne af tværskibene bærer præg af klassicismen, som var den tids stil.


Kun nogen få af de vigtigste forandringer siden 1812 skal nævnes her:


I 1869 fik tårnet sin nuværende afslutning i den tørninglenske stil med et højt ottekantet spir, der rejser sig over fire spidse gavle. Tårnet med spir er 43 m højt og ses vidt omkring. En vindfløj øverst oppe bærer årstallet 1869.
Under en meget omfattende restaurering 1949-51 blev tværskibenes flade lofter erstattet med pudsede tøndehvælv, som hovedskibet har haft siden1869.

I 2016 er kirken blevet renoveret. Der er kommet nye lysekroner, nyt gulv og ny farvelægning af bænke, orgel og knæfald. Efter renoveringen fremtræder kirken lys og venlig.