Kirkens personaleDaglig leder/kordegn: Kristian Nøhr
Kirkepladsen 4, 6800 Varde
Tlf. 75221572
E-mail: krhn@km.dk

Kordegn: Villy Schmith
Kirkepladsen 4, 6800 Varde
Tlf.: 75221572
 E-mail: vis@km.dk

Kordegnemedhjælper: Karen Marie Bach
Kirkepladsen 4, 6800 Varde
Tlf.: 75221572
E-mail: kmba@km.dk


Organist: Anders Sørensen Uth
Kirkepladsen 4, 6800 Varde
Tlf. 25214723
E-mail: organist@varde-kirke.dk

Organistassistent: Johan Møller
Tlf.: 61240874
E-mail: jm@varde-kirke.dk


 

Kirketjener: Per Kromann Jepsen
Kirkepladsen 4, 6800 Varde
Tlf.: 30354191
E-mail: kirketjener3@varde-kirke.dk
 

Kirketjener: Finn Heide Nielsen
Kirkepladsen 4, 6800 Varde
Tlf.: 24837246

E-mail: kirketjener2@varde-kirke.dk


Kirke- og kulturmedarbejder: Henriette Frandsen
Kirkepladsen 4, 6800 Varde
Tlf.: 24474772
E-mail: hgf@km.dk