Navngivning, navneændringer, navnespørgsmål

Et barn skal være navngivet senest 6 måneder efter fødslen. 

Den eller de, der har forældremyndigheden har pligt til at barnet får navn.

Navngivning  og navnændringer indgives så vidt muligt digitalt via www.borger.dk

Vil man i stedet indgive dem på en blanket, kan den findes på www.personregistrering.dk Her kan man også læse mere om navne. Blanketten afleveres på kordegnekontoret. 

Navngivning kan også ske i forbindelse med dåb i folkekirken og en række andre trossamfund (oplysning herom kan fås på kordegnekontoret)

Når et barn har fået navn sender kommunen et sundhedskort. 

MAN ER ALTID MEGET VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE KORDEGNEKONTORET OM NAVNESPØRGSMÅL OG OM NÆRMERE VEJLEDNING