Menighedsrådet i Varde består af 15 valgte medlemmer, sognets 4 præster, samt en medarbejderrepræsentant.

 

Valgte medlemmer:

Karen Vendler, formand
Gellerupvej 59, Varde
Tlf: 28 56 00 48
Mail: karen.vendler@outlook.dk

Asger Helth, næstformand
Teglgårdvej 9, Orten
Tlf: 75 26 13 08 / 50 48 92 48
Mail: asger@npohelth.dk

Flemming S. Jepsen, formand for bygningsudvalget
Gyvellunden 20, Varde
Tlf: 75 22 08 67 /   50 56 08 67
Mail: fsjepsen@outlook.dk

Hans Christian Jessen, formand for kirkegårdsudvalget
Ortenvej 187, Orten
Tlf: 21 42 25 21
Mail: Birgittesigersted@godmail.dk

Peter Christensen, formand for økonomiudvalget
Carl Nielsensvej 15, Varde 
Tlf: 75 21 16 19 / 25 42 81 34
Mail: peterc@bbsyd.dk

Henning Farup Christiensen
Nørremarksvej 244, Varde
Tlf: 61 33 86 24
Mail: hc@vgt.dk

Jutta Bruun Kristiansen
Skolebakken 4, Varde
Tlf: 24 63 62 44
Mail: juttabruun@gmail.com 

Elise Kornerup 
Storegade 52, 2, th, Varde
Tlf: 75 22 39 56 / 42 23 50 15
Mail: elisekornerup@icloud.com

Karen Margrethe Brøde Harritsø, kirkeværge
Palludansvej 20, Varde
Tlf: 61 26 80 28
Mail: karenbroede@gmail.com

Kjeld Truberg Jensen
Kærhøgevej 5, Varde
Tlf: 20 42 38 72
Mail:  kjtj01@gmail.com 

Mogens Skovgaard Nielsen
Morbærlunden 13, Varde
Tlf: 20 34 58 52
Mail:  msnmenighedsraad@gmail.com 

Steen Lauritz Andersen, kontaktperson
Åbrinken 11, Varde
Tlf: 40 23 35 69
Mail: steenlauritza@gmail.com

Ulla Bruun, formand for kunst og informationsudvalg
Gl. Roustvej 17, Varde
Tlf: 22 77 27 09
Mail: ulla-varde@flp.dk 

Erik Toft Klausen
Elinelundvej 3, Varde
Tlf: 75 22 56 96
Mail: elinelundvej3@gmail.com

Ida Lund Petersen
Stilbjergvej 80, Tinghøj
Tlf: 22 83 44 37
Mail:  Ida_fdf@hotmail.com 


Sognepræster:

Jacob Bjorholm
Henrik Vejlgaard
Thomas Hasemann Poulsen
Mette Hvid-Olsen


Medarbejderrepræsentant:
Bettina Kristensen, regnskabsfører
bk@varde-kirke.dk