Attester

Attester kan bestilles digitalt via www.borger.dk eller bestilles og afhentes på kordegnekontoret mod forevisning  af billedlegitimation.