Orglerne

MARCUSSEN ORGLET er bygget i 1952 af orgelbyggeriet Marcussen & Søn, Aabenraa. Orglet har 34 stemmer, fordelt på 3 manualer og pedal. Det betragtes som et af firmaets mest vellykkede instrumenter, ligesom orglets facade, tegnet af arkitekten Rolf Graae, har skabt en original fornyelse inden for det arkitektoniske. Orglet har pga. sine kvaliteter være genstand for mange besøg af danske og udenlandske organister og orgelinteresserede.Orglet er en karakteristisk repræsentant for den såkaldte orgelbevægelse, der opstod omkring 1930 i Tyskland og bredte sig til store dele af Nordeuropa. Marcussen & Søn blev hurtigt et af de førende firmaer inden for bevægelsen, der var en reaktion på de foregående årtiers tiltagende industrialisering af orgelbyggeriet. Man ville finde tilbage til tidligere tiders høje klanglige og håndsværksmæssige kvalitet, specielt med udgangspunkt i 1600- og 1700- tallets orgelbygning. En inspirationskilde var også den voksende interesse for denne tids musik.
Marcussen & Søn byggede i begyndelsen af 40’erne orglerne i Sorø og Jægersborg, to fremragende instrumenter, der var med til at fastslå firmaets position som et af Europas førende. Varde-orglet er bygget efter samme principper som disse instrumenter, i en stil inspireret især af 1600-tallets danske og nordtyske orgler .

Orglets dispostion

 

OHRT-ORGLET blev bygget i 1857 til Sct. Jacobi kirke og genopstillet i kirken i foråret 2008.

Johann Andreas Ohrt var uddannet som orgelbygger hos Marcussen & Søn og byggede en lang række orgler til kirkerne i det vestjyske med udgangspunkt i værkstedet i Gram.

Orglet til Sct. Jacobi kirke  er det eneste fuldt bevarede orgel fra Ohrts værksted og er derfor af stor kulturhistorisk værdi. Orglet har 9 registre, 1 manual og anhangspedal. Oprindeligt har det stået på vestpulpituret, ved genopstillingen er det  placeret på pulpituret i nordre tværskib.

Orglet stod i kirken indtil 1905. Herefter blev det flyttet til Guldager kirke, hvor det spillede indtil 1962. Efter nogle år på Esbjerg museum kom det i 1984 tilbage til Sct. Jacobi kirke, hvor det blev opmagasineret i tårnet.

Efter flere års arbejde lykkedes det i 2005 at skaffe de nødvendige tilskud fra forskellige fonde til at kunne restaurere og genopstille orglet.

Restaureringen er udført af orgelbyggeriet Marcussen & Søn, Aabenraa.