Årsplan 2024 - Kirkegårdsudvalget,

 

Udvalget har i 2024 til hensigt at arbejde med følgende:

 

 • Reetablering af haven | Præsteboligen på Vestervold
 • Nye urnepladser | Den Gamle Kirkegård
 • Etablering af skur og vaskeplads | Den Gamle Kirkegård
 • Udvidelse af gravgård 10, skoven | Østerlund Kirkegård
 • Skilte og infostandere | Østerlund og Arnbjerg Kirkegård
 • Bord- og bænkepladser | Arnbjerg Kirkegård
 • Bord- og bænkepladser | Østerlund Kirkegård
 • Plads med rindende vand m.m. | Østerlund Kirkegård
 • Omlægning af stier i gravgård 3 | Østerlund Kirkegård
 • Fliser under skraldespande
 • Håndtering af regnvand/regnvandsudfordringer
 • Udbedring af grusareal/fliser ved Arnbjerg Kapel
 • Etablering af bænke udført i genbrugte sokkelsten og træ
 • Reetablering af indkørsel m.m. | Østerlund Kirkegård
 • Etablering af mulddepot | Østerlund og Arnbjerg Kirkegårde
 • Arnbjerg Kirkegård - udviklingsplan af 24. oktober 2016
 • Østerlund Kirkegård - udviklingsplan af 1. december 2016
 • Beskæring af træer m.m. | Østerlund Kirkegård
 • Modernisering af Kirkegårdskontoret, Lundvej 12
 • Bidrage med information om kirkegårdsaktiviteter
 • Udarbejdelse af menighedsrådets årsplan og årsberetning
 • Fortsat drøftelse af nye tiltag i henhold til menighedsrådets fælles idékatalog udarbejdet i 2022