Årsplan 2024 - Aktivitetsudvalget

 

Aktivitetsudvalget er ansvarligt for - med gudstjenesten som det bærende element - at tilbyde en række aktiviteter, som kan skærpe og vedligeholde interessen for det kirkelige engagement, hvilket gøres på følgende måde:

 

I kirken:

 • Højmesser
 • Særgudstjenester, herunder
 • Fyraftensgudstjenester, spaghettigudstjeneste, meditationsgudstjenester, lyrisk morgensang, afslutningsgudstjenester for minikonfirmander ol.
 • Musikgudstjenester
 • BUSK-gudstjeneste (BUSK = Børn Unge Sogn Kirke)
 • Eventuelle friluftsgudstjenester

 

Aktiviteter:

Aktivitetsudvalget har også ansvaret for de aktiviteter der sættes i gang året igennem. Vi forsøger efter bedste evne at tilgodese de mange forskellige ønsker, der måtte være, og det gøres på blandt andet følgende måde:

 • Babysalmesang
 • Børnekor
 • Filmaftener
 • Filmkoncerter
 • Foredrag
 • Fredslys
 • Grundlovsmøde
 • Højskolesang
 • Kirkefrokost, ca. 4 gange årligt efter højmesse
 • Kirkekaffe
 • Studiekredse
 • Onsdagscafe for kvinder
 • Etablering af mandegruppe/cafe
 • RAMS (Menighedsrådenes Skoletjeneste Ribe Stift)
 • Sogneeftermiddage
 • Sogneudflugter/rejse
 • Strikkeklub
    

Derudover arrangeres et antal sogneaftener året igennem. De arrangeres i et tæt og konstruktivt samarbejde mellem sognets kirkelige organisationer. Der er en arbejdsgruppe, der formulerer samarbejdet nærmere.

 

Der er en stor gruppe frivillige hjælpere blandt vores menighed.
De er behjælpelige med kirkekaffe og kirkefrokoster. Derudover hjælper de til ved de mange arrangementer året igennem, såsom foredrag, sogneeftermiddage, minikonfirmander og lignende.
I skrivende stund er der 35 aktive frivillige hjælpere.
Udvalget for frivillige er løbende opmærksom på, hvilken målgruppe der tilbydes fællesskabet i Onsdagscaféen, som pt kun er rettet mod kvinder.

Vi er også nu begyndt at tænke tanker om det nye Kirkens Hus, der forventes at stå færdig i det tidlige forår 2024.
Det nye Kirkens Hus vil give mulighed for mange nye tiltag, men også mulighed for at nytænke nogle af de nuværende tilbud.

 

Kirkekoncerter:

Der afholdes i løbet af året ca. 12 koncerter i kirken. Ved koncerterne medvirker professionelle danske og udenlandske kor og musikere, musikere med lokal tilknytning samt kirkens egne kor og - ikke mindst - egne organister.
Året afsluttes med en række julekoncerter.

Ved nogle kirkekoncerter indledes der med en klokkespilskoncert. I den forbindelse inviteres forskellige klokkenister til at deltage. Vi har i kirketårnet et klokkespil med 42 klokker.

Derudover afholdes der sommerkoncerter i Sct. Jacobi kirke i samarbejde med de vestlige sogne i provstiet. I disse arrangementer bidrager vores egne organister også med koncerter.