Årsplan 2024 - Kunst- og Informationsudvalget

 

Udvalget har i 2024 til hensigt at arbejde med følgende:

 

 

  • Bistå menighedsrådet med information om det forestående menighedsrådsvalg i 2024.
  • Bidrage som tovholder i et udvalg bestående af medlemmer fra menighedsrådet, som arbejder med kunst til det nye Kirkens Hus.
  • Være ansvarlig for afholdelse af det årlig menighedsmøde Palmesøndag.
  • Fortsat udvikling af hjemmesiden www.vardekirke.dk og kirkens facebookside – herunder løbende opdatering af hjemmesiden.
  • Løbende evaluering af kirkesiden i Ugeavisen, Varde. Sognepræst Mette Hvid-Olsen er fortsat ansvarshavende redaktør for kirkesiden.
  • Løbende evaluering af YouTube-kanal med streaming af kirkelige handlinger
  • Bidrage med information om kirkelige aktiviteter i sognet.
  • Udarbejdelse af menighedsrådets årsplan og årsberetning
  • Fortsat drøftelse af nye tiltag i henhold til menighedsrådets fælles idékatalog udarbejdet i 2022.