ÅRSPLAN 2024 - ØKONOMIUDVALGET.

 

I 2024 vil økonomiudvalget blandt andet arbejde med følgende områder og emner:

 

  • Vi udarbejder månedlig opfølgning på økonomien (udgift ift. budget), herunder løn
  • Vi fremlægger kvartalsrapporter med forklaringer og periodiseringer for menighedsrådet til budgetopfølgning
  • Vi fremlægger årsregnskab 2023 til menighedsrådet godkendelse i marts 2024
  • Vi fremlægger det foreløbige budget 2025 til menighedsrådet godkendelse i foråret 2024
  • Vi fremlægger det endelige budget 2025 til menighedsrådet godkendelse i efteråret 2024
  • I 2024 vil vi have særlig fokus på driftsudgifterne i det nye kirkens hus (formål 2300) for at sikre, vi får det bedste grundlag for budgettering af dette formål i 2025 

 

 

 

Nøgletal for økonomien i budget 2024:

 

Kirkelige ligningsmidler -

 

Indtægter på kirkegården -

 

Øvrige indtægter -

 

I alt indtægter - 

 

Lønudgifter - 

 

Øvrige driftsudgifter, kirkegårdene - 

 

Øvrige driftsudgifter, aktiviteter - 

 

Øvrige driftsudgifter - 

 

I alt udgifter - 

 

Anlægsbevilling - 
                                                                 

 

 

 

kr. 10.186.600


kr. 3.178.600


kr. 1.227.100


kr. 14.592.300

 

kr. 9.839.598


kr. 1.867.700


kr.    833.500


kr.  2.051.502


kr. 14.592.300

 

kr. 2.300.000 (Renter og afdrag på stiftslån, Kirkens Hus)
kr. 1.750.000 (2. etape af renovering Lundvej 12)
kr. 300.000 (Nyt køkken i konfirmandlokaler Jægumsvej)