Kirkens kontor

Kirkekontoret

Kirkepladsen 4, 6800 Varde.

Tlf.: 75221572

E-mail: Kordegn@varde-kirke.dk

Send sikkert til Varde sogn . Klik her!

 

Kontortid: Mandag til fredag fra kl. 9.00 - 13.00

Torsdag tillige fra kl. 15.00 - 17.00

Medarbejdere:

Daglig leder/kordegn: Kristian Nøhr: krhn@km.dk

Kordegn Villy Schmith: vis@km.dk

Kordegnemedhjælper Karen M. Bach: kmba@km.dk

Kordegnene på kirkekontoret koordinerer alle kirkelige handlinger i Varde sogn og udsteder attester i forbindelse med f.eks. dåb, navneændring eller bryllup. 

Anmeldelse af fødsler, omsorgs-og ansvarserklæringer, navngivning, navneændring, bisættelser/begravelser og bestilling af attester indgives så vidt muligt digitalt via www.borger.dk

Vil man i stedet anmelde det på en blanket, kan de kan hentes her: www.personregistrering.dk

DU ER ALTID VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE KIRKEKONTORET, DER GERNE HJÆLPER OG BESVARER SPØRGSMÅL

  Sct. Jacobi Kirke, Varde   ·   Kirkepladsen 4, 6800 Varde       tlf. 75221572       www.vardekirke.dk